NGUỒN GỐC & SỨC MẠNH CHƯA BIẾT CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THANOS


Thanos là nhân vật đang đứng ở vị trí trung tâm của vũ trụ điện ảnh Marvel - MCU, và sẽ là nhân vật phản diện chính trong phim Avengers: Infinity War ra năm 2018. Có lẽ tất cả các bạn đều đã biết về điều này, nhưng chưa biết rõ về nguồn gốc xuất xứ và giới hạn sức mạnh của Thanos, nên bọn tớ làm video này để giải đáp tất cả những thắc mắc đó. Rất mong các bạn thích nó!

You may also like

More From: Trend

DON'T MISS